top of page
Kerkbalans 2023


Houd elkaar vast!

Kerk-zijn in verbondenheid

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen.

Binnenkort ontvangt u een brief waarin u wordt gevraagd de kerk te ondersteunen met de gezinsbijdrage 2023. We hopen van harte dat u wilt geven voor de parochie. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. U kunt de Kerkbijdrage storten op rekeningnr. NL91 RABO 0138 7946 50 onder vermelding van Kerkbijdrage 2023 en naam en adres.

Helpt u mee? Alvast veel dank!

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!

Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

Indien u de kerk wilt ondersteunen met een periodieke schenking,dan kunt u de schenkingsovereenkomst downloaden via onderstaande knop.
bottom of page