top of page
 

Lector m/v gezocht

Wie komt onze groep lectoren versterken en meewerken aan de vieringen?

Heb je een goede voorleesstem en lijkt het je mooi om actief mee te werken aan de vieringen? Tijdens de viering draag je de lezing van de betreffende zondag voor. Daarnaast heeft de lector de taak om rond te gaan voor de collecte de voorbeden uit te spreken en de communie naar het zangkoor te brengen.

Hebt je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Stuur dan een mail naar: info@gertrudisparochie-oirlo.nl

Hoe geven we toekomst aan het kerkgebouw?

Op een goed bezochte bijeenkomst in de huiskamer van De Linde hebben William Willems en Hanneke van Keijsteren van Spectrum de resultaten van de opgehaalde vragenlijsten gepresenteerd. De algemene conclusie is dat de meerderheid van de respondenten de kerk als ankerpunt en historisch gebouw graag behouden zien voor Oirlo. Gedeeltelijk of volledig herbestemmen van het gebouw heeft de voorkeur, waarbij als bestemming gedacht wordt aan woningbouw, zorg en commercieel of een combinatie hiervan. Een aantal mensen heeft aangegeven mee te willen denken in het vervolgtraject. Zij zullen tezijnertijd benaderd worden om samen een klankbordgroep te vormen.

Parochievergadering

Aansluitend aan de bijeenkomst over de toekomst van het kerkgebouw vond de parochievergadering plaats. Deken Smeets heeft uitleg gegeven over de wijze waarop het federatief bestuur tot stand is gekomen en de bestuursleden voorgesteld. Daarna is het financieel jaarverslag besproken en was er ruimte voor het stellen van vragen.

 


Kerkbalans 2023

bottom of page