top of page
 

Noteer alvast in uw agenda:

10 mei    Open Huis kerkgebouw 19.30 uur.

19 juni    Presentatie resultaten Toekomst kerkgebouw 19.30 uur.

19 juni    Parochievergadering (aansluitend aan presentatie).

Lector m/v gezocht

Wie komt onze groep lectoren versterken en meewerken aan de vieringen?

Heb je een goede voorleesstem en lijkt het je mooi om actief mee te werken aan de vieringen? Tijdens de viering draag je de lezing van de betreffende zondag voor. Daarnaast heeft de lector de taak om rond te gaan voor de collecte de voorbeden uit te spreken en de communie naar het zangkoor te brengen.

Hebt je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Stuur dan een mail naar: info@gertrudisparochie-oirlo.nl

Hoe geven we toekomst aan het kerkgebouw?

De afgelopen weken hebt u de kans gekregen om daar zowel schriftelijk als digitaal over mee te denken. Vorige week maandag waren er al 41 vragenlijsten digitaal ingevuld en aan het einde van de week zijn de schriftelijke vragenlijsten huis-aan-huis opgehaald. Heel hartelijk dank voor het meedenken!

Ook een woord van dank aan de vrijwilligers die de vragenlijsten hebben rondgebracht en opgehaald.

De werkgroep gaat alle schriftelijke vragenlijsten digitaal verwerken, zodat Spectrum met de opgehaalde gegevens een presentatie in elkaar kan zetten. De resultaten zullen maandag 19 juni om 19.30 uur in "De Linde" gepresenteerd worden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Werkgroep "Toekomst kerk Oirlo"

 

Dameskoor Oirlo

Het dameskoor zingt in de maand juni niet in de zaterdagavondmis i.v.m. afwezigheid van onze organist/dirigent

Harry Kuenen.

 


Kerkbalans 2023

bottom of page