top of page
Federatiebestuur Blitterswijck - Wanssum - Oirlo - Castenray

Met ingang van 1 augustus 2022 is het federatiebestuur officieel benoemd.

De taakverdeling binnen het bestuur zier er als volgt uit:

Voorzitter: pastoor van Horne

Voorzitter van de vergadering: Deken Smeets

Secretariaat: Glenn Sluijter

Penningmeester: Jan Loonen

Bestuurslid: Yaël Welerubun (taakhouder gebouwen)

Bestuurslid: Dominique Voesten (verslaglegging vergaderingen)

Naast een bestuursvergadering in augustus zijn alle penningmeesters van de vier parochies al een keer bij elkaar geweest onder leiding van Jan Loonen om tot gezamenlijke afspraken te komen. In september komt de werkgroep gebouwen bij elkaar.

bottom of page